Szkoła Podstawowa nr 10

im. Izabeli Branickiej w Białymstoku

 

Uprzejmie informuję, iż na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku (www.bialystok.pl) w zakładce: Dla mieszkańców<< Edukacja << Stypendia szkolne, zamieszczono formularz wniosku o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019, oraz informację dotyczącą warunków ubiegania się o stypendium szkolne i pouczenie, z którymi należy obligatoryjnie zapoznać każdego z wnioskodawców.

 

Informacja dotycząca stypendium szkolnego na rok 2018/2019

 

 

 

 trzymaj formę

 

Kal

 

 

dzwonki5

 

  

librus

 

 

lpp

 

 

pah

 

 

 

ibe

 

 

 

szkola przyjazna1

 

 

agmar

 

Rozzpiewany Bialystok

 

facebook_page_plugin