Szkoła Podstawowa nr 10

im. Izabeli Branickiej w Białymstoku

Hasankowo

ZAGŁOSUJ

na "Hasankowo" plac zabaw dla dzieci przy SP nr 10
im. Izabeli Branickiej w Białymstoku

numer ID projektu: O08

ABY TWÓJ GŁOS BYŁ WAŻNY ZAGŁOSUJ:

 • W FORMIE PAPIEROWEJ
  • wypełnij tylko jedną kartę do głosowania w formie papierowej (kartę możesz pobrać w SP 10),
  • wpisz prawdziwe dane osoby głosującej,
  • podpisz kartę,
  • dołącz zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w głosowaniu (dotyczy osób małoletnich),
  • wybierz maksymalnie 2 projekty spośród wszystkich zakwalifikowanych do głosowania (możesz wybrać projekty z dowolnej kategorii),
  • przynieś wypełnioną kartę do SP 10.
  • W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
     • wpisz prawdziwe dane osoby głosującej,
     • podpisz kartę,
     • dołącz zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w głosowaniu (dotyczy osób małoletnich),
     • wybierz maksymalnie 2 projekty spośród wszystkich zakwalifikowanych do głosowania (możesz wybrać projekty z dowolnej kategorii),
     • potwierdź głosowanie poprzez „kliknięcie” w link, który otrzymasz na podany przez siebie adres e-mail.
    

W głosowaniu mogą brać udział osoby zamieszkałe w Białymstoku.

 

   

 

 

  synergia logo  trzymaj formę

 

 agmar

 

Rozzpiewany Bialystok

 

wychowawca2

 

bateria

 

facebook_page_plugin