Szkoła Podstawowa nr 10

im. Izabeli Branickiej w Białymstoku

 

"Zarządzenie Nr 417/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 8 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2020/2021 oraz kryteriów branych pod uwagę i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria" 

   


 

 

LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH
I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

 

DZIECI Z OBWODU

 

dzieci z obwodu przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia,

- dzieci te nie są wpisane na listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

nie jest wymagane podpisanie oświadczenia potwierdzającego wolę przyjęcia dziecka do szkoły.

KANDYDACI SPOZA OBWODU

 

- do 31 marca 2020 r. (wtorek) do godz. 15.00 należy do szkoły dostarczyć pisemne oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia kandydata do klasy pierwszej. Są dwie możliwości:

 • wysłanie skanu podpisanego oświadczenia na e-mail szkoły (sp10@um.bialystok.pl),
 • przy wejściu do szkoły będzie skrzynka, do której rodzice lub opiekunowie prawni będą mogli wkładać oświadczenia w zamkniętych kopertach
  (
  w godzinach 7.00-15.00).

Zachęcamy rodziców/opiekunów prawnych do potwierdzania woli drogą elektroniczną.

 

Oświadczenie woli

   


 

REKRUTACJA DO KLASY I

DZIECI Z OBWODU

 • przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia,    
 • nie jest wymagane podpisanie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka.

KANDYDACI SPOZA OBWODU

 • 26 marca 2020 r. (czwartek) do godz. 15.00- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • w związku z panującym obecnie zagrożeniem epidemicznym wywołanym koronawirusem – listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą umieszczone na stronie internetowej szkoły (http://sp10.bialystok.pl),
 • informujemy o innych możliwościach sprawdzenia wyników rekrutacji:
  - jeśli wniosek został wypełniony elektronicznie – poprzez zalogowanie do systemu,
  jeśli we wniosku został wpisany adres e-mail – wysłane zostanie powiadomienie na ten adres,
 • jeśli ktoś z rodziców lub opiekunów prawnych nie wyraża zgody na umieszczenie imienia i nazwiska dziecka (kandydata) na stronie, to prosimy o przesłanie podpisanego oświadczenia w formie skanu na adres e-mail szkoły (sp10@um.bialystok.pl) do 26 marca do godz. 10.00,

Oświadczenie – do pobrania

 • do 31 marca 2020 r. (wtorek) do godz. 15.00 - potwierdzenie przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia. Są dwie możliwości:
  wysłanie skanu podpisanego oświadczenia na e-mail szkoły (sp10@um.bialystok.pl),
  przy wejściu do szkoły będzie skrzynka, do której rodzice lub opiekunowie prawni będą mogli wkładać potwierdzenia woli w zamkniętych kopertach,
 • 1 kwietnia 2020 r. (środa) do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Białegostoku

Informacja na stronie Urzędu Miejskiego w Białymstoku 


 

 

Rekrutacja do klasy I

Zgłoszenie/wniosek wypełnia się na formularzu dostępnym w sekretariacie szkoły

lub elektronicznie po kliknięciu w poniższy przycisk

 

rekrutacja2019 

 

W przypadku wypełnienia zgłoszenia/wniosku elektronicznie należy go wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

 

Zgłoszenie - kandydat z obwodu

Wniosek- kandydat spoza obwodu

 

Do wniosku należy dołączyć stosowne oświadczenia, potwierdzające spełnianie przez kandydata wskazanych kryteriów:

 

1. Oświadczenie - rodzeństwo

2. Oświadczenie - rodzic pracuje w obwodzie szkoły

3. Oświadczenie - Białostocka Karta Dużej Rodziny

4. Oświadczenie - samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

5. Oświadczenie - objęcie kandydata pieczą zastępczą

6. Oświadczenie - niepełnosprawność

 

 

Jeżeli dziecko będzie uczęszczało do świetlicy - należy dostarczyć także kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy.

 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

 

Dokumenty należy dostarczyć

w dniach 24 lutego – 6 marca 2020 r.

w godzinach 8:00 – 15:00

 


sp10 dni otwarte 20 21

 

TERMINY REKRUTACJI

 

KRYTERIA REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW SPOZA OBWODU

 

ZASADY REKRUTACJI

 

 

   

 

 

  synergia logo dyplom

 

trzymaj formę

 

agmar

 

Rozzpiewany Bialystok

 

wychowawca2

 

bat2

 

SzkolapamietaLOGOTYP

 infolinia GOV 1

 

nivea

 

 

SKS tabliczka 1 Copy

facebook_page_plugin