Szkoła Podstawowa nr 10

im. Izabeli Branickiej w Białymstoku

wolontariat 

W naszej szkole od kilku lat istnieje SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA. Opiekunkami klubu są p. Hanna Kniżewska i p. Małgorzata Łazewska - Szuluk.
Zadaniem SKW jest pomoc uczniom naszej szkoły znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej , udział w miejskich i ogólnopolskich akcjach charytatywnych, pomoc bezdomnym zwierzętom.

Cele Szkolnego Klubu Wolontariusza:

1. Uwrażliwienie na krzywdę, cierpienie drugiego człowieka

2. Kształtowanie postawy współodpowiedzialności za los drugiego człowieka, niesienie pomocy ludziom potrzebującym.

3. Rozwijanie cech charakteru: punktualność, obowiązkowość, systematyczność, skrupulatność.

4. Wykształcenie postawy zgodnej z zasadami kodeksu moralnego.

5. Kształtowanie postawy otwartości na nowe pomysły i sposoby działania.

 

Działania Szkolnego Klubu Wolontariusza

1. Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt. Zbiórka karmy i koców.

2. „Owocowy zawrót głowy” - kiermasze owoców i galaretek owocowych.

3. Zbiórka przyborów szkolnych i podręczników . Przekazanie potrzebującym uczniom.

4. Kiermasze ciast przygotowanych przez wolontariuszy.

5. Współpraca z fundacją „Dziewczynka z zapałkami”. Udział w kwestach organizowanych w hipermarketach na terenie miasta . Pieniądze zebrane ze sprzedaży Baśniowych Zapałek są przeznaczane na pomoc dzieciom ubogim i zagrożonych patologią.

6. Współpraca z fundacją „Pomóż im”: udział w akcji „Pola nadziei”, udział w konkursach organizowanych przez fundację.

7. Pomoc uczniom mającym problemy w nauce.

8. Współpraca z Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym przy ul. Antoniuk Fabryczny 1

9. Kiermasze świąteczne – przygotowanie kartek , stroików.

10. Walentynkowe kiermasze pierników i lizaków w kształcie serc .

11. Współpraca z fundacją „Kotkowo” - zbiórka karmy dla bezdomnych kotów.

12. Zbiórka plastikowych nakrętek , które przeznaczone zostaną na sfinansowanie wózka inwalidzkiego chorej Patrycji.

13. Zbiórka makulatury na rzecz Fundacji Przyjazny Świat Dziecka i rodzinnych domów dziecka.

14. Zorganizowanie koncertu charytatywnego. Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na dofinansowanie wycieczek uczniom naszej szkoły.

 

Do SKW może dołączyć każdy, kto ma intencję bezinteresownego czynienia dobra na rzecz innych.

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I do udziału w akcjach organizowanych przez klub.

H. Kniżewska , M. Łazewska - Szuluk

 

Flaga Hiszpania

 

  Klasa hiszpańska

 

 

 

Kal

 

 

dzwonki5

 

  

librus

 

 

lpp

 

 

pah

 

 

 

ibe

 

 

 

szkola przyjazna1

 

 

agmar

 

facebook_page_plugin