Szkoła Podstawowa nr 10

im. Izabeli Branickiej w Białymstoku

 

REKRUTACJA DO KLASY I

 

DZIECI Z OBWODU

 

 • przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia,    
 • nie jest wymagane podpisanie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka.

 

KANDYDACI SPOZA OBWODU

 

 • 26 marca 2020 r. (czwartek) do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • w związku z panującym obecnie zagrożeniem epidemicznym wywołanym koronawirusem – listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą umieszczone na stronie internetowej szkoły (http://sp10.bialystok.pl),
 • informujemy o innych możliwościach sprawdzenia wyników rekrutacji:
  - jeśli wniosek został wypełniony elektronicznie – poprzez zalogowanie do systemu,
  - jeśli we wniosku został wpisany adres e-mail – wysłane zostanie powiadomienie na ten adres,
 • jeśli ktoś z rodziców lub opiekunów prawnych nie wyraża zgody na umieszczenie imienia i nazwiska dziecka (kandydata) na stronie, to prosimy o przesłanie podpisanego oświadczenia w formie skanu na adres e-mail szkoły (sp10@um.bialystok.pl) do 26 marca do godz. 10.00,

Oświadczenie – do pobrania

 • do 31 marca 2020 r. (wtorek) do godz. 15.00 - potwierdzenie przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia. Są dwie możliwości:
  wysłanie skanu podpisanego oświadczenia na e-mail szkoły (sp10@um.bialystok.pl),
  przy wejściu do szkoły będzie skrzynka, do której rodzice lub opiekunowie prawni będą mogli wkładać potwierdzenia woli w zamkniętych kopertach,
 • 1 kwietnia 2020 r. (środa) do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Białegostoku

Informacja na stronie Urzędu Miejskiego w Białymstoku 

 

   

 

 

  synergia logo dyplom

 

trzymaj formę

 

agmar

 

Rozzpiewany Bialystok

 

wychowawca2

 

bat2

 

SzkolapamietaLOGOTYP

 infolinia GOV 1

 

nivea

 

 

SKS tabliczka 1 Copy

facebook_page_plugin