Szkoła Podstawowa nr 10

im. Izabeli Branickiej w Białymstoku

stolowka

 

   

Koszt obiadów w miesiącu maju 2019r. wynosi: 20 ob. x 3,50 zł. = 70 zł - 21 zł (kwota odliczenia za strajk) = 49 zł + ewentualne odpisy .


Wyjątkowo kwota za obiady za maj z racji strajku będzie pomniejszona o kwotę 21 zł!


W związku z tym osoby wpłacające na konto prosimy o kontakt z sekretariatem w celu weryfikacji kwoty 85 740 49 70 bądź pomniejszenie należności o kwotę o 21 zł:

Termin płatności od 01.05.2019 do 08.05.2019r.

 

 

Opłata za obiady na konto bankowe 34 1240 5211 1111 0010 3557 1206.

Tutuł wpłaty: Imię i nazwisko ucznia, klasa

  

 

 

 trzymaj formę

 

Kal

 

 

dzwonki5

 

  

librus

 

 

lpp

 

 

pah

 

 

 

ibe

 

 

 

szkola przyjazna1

 

 

agmar

 

Rozzpiewany Bialystok

 

facebook_page_plugin