Szkoła Podstawowa nr 10

im. Izabeli Branickiej w Białymstoku

obiady2

 

Koszt obiadów w miesiącu wrześniu 2021 r. wynosi 66,50 zł (sześćdziesiąt sześć zł. 50/100 gr.) 
(19 obiadów x 3,50 zł) + jednorazowo 20 zł - darowizna na potrzeby stołówki (prosimy o uwzględnienie tego faktu w tytule przelewu)

 

Termin płatności od 01.09 do 08.09.2021 r.

 

Osoby, które nie wpłacą w wyżej wymienionym terminie nie będą mogły korzystać z obiadów.

 

Opłata za obiady na konto bankowe 34 1240 5211 1111 0010 3557 1206.

Tytuł wpłaty: Obiady za miesiąc wrzesień 2021 r., imię i nazwisko ucznia, klasa + darowizna

 

Zasady odpłatności za obiady w stołówce szkolnej

Jadłospis 02-17.09.2021

 

 

poprawione.jpg

 
 

   

 

 

  synergia logo dyplom

 

trzymaj formę

 

agmar

 

Rozzpiewany Bialystok

 

wychowawca2

 

bat2

 

SzkolapamietaLOGOTYP

 infolinia GOV 1

 

nivea

 

 

SKS tabliczka 1 Copy

facebook_page_plugin