Szkoła Podstawowa nr 10

im. Izabeli Branickiej w Białymstoku

 

 Regulamin wypożyczalni

 

1. Z wypożyczalni szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i ich rodzice, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły.
2. W wypożyczalni obowiązuje cisza.
3. Obowiązkiem czytelnika jest poszanowanie książek.
4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki, dodatkowo uczeń może wypożyczyć jedną lekturę .
5. Wypożyczone ksiązki należy zwrócić po upływie czterech tygodni.
6. Okres czytania może być przedłużony pod warunkiem zgłoszenia się czytelnika do nauczyciela bibliotekarza przed upływem terminu zwrotu.
7. Lektury należy czytać w pierwszej kolejności.
8. Książek wypożyczonych nie wolno odstępować innym osobom.
9. Książkę zniszczoną lub zagubioną czytelnik powinien odkupić (taką samą lub inną wskazaną prze nauczyciela bibliotekarza).
10. Uczniowie, którzy zmieniają szkołę lub kończą naukę w naszej szkole zobowiązani są do zwrotu wszystkich wypożyczonych książek przed zakończeniem roku szkolnego.

 


 

Regulamin czytelni

 

1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń.
2. W czytelni obowiązuje cisza.
3. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów znajdujących się w bibliotece.
4. Z księgozbioru podręcznego i czasopism czytelnik może korzystać tylko na miejscu, nie można ich wynosić poza bibliotekę.
5. Obowiązkiem osób korzystających z czytelni jest poszanowanie książek i czasopism.
6. Przed opuszczeniem czytelni czasopisma należy odłożyć na wyznaczone miejsce, a czytane książki zwrócić nauczycielowi bibliotekarzowi.

 


 

Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

 

1. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać wszyscy uczniowie klas III – VIII, nauczyciele, rodzice oraz inni pracownicy szkoły.
2. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody dyżurującego nauczyciela bibliotekarza.
3. Przy danym komputerze może znajdować się maksymalnie 2 osoby.
4. Użytkownik ma możliwość korzystania z zasobów Internetu wyłącznie w celach edukacyjnych oraz multimedialnego oprogramowania dostępnego w bibliotece.
5. Zabrania się korzystania z własnych nośników (CD, DVD).
6. Zabrania się wgrywania gier, instalowania komunikatorów (gadu-gadu, skype, itp.), wysyłania sms-ów, konwersacji na czatach.
7. Użytkownik ma zakaz instalacji oprogramowania i zmian konfiguracji sprzętu.
8. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w Szkolnym Centrum Informacyjnym należy zachować ciszę.
9. Każde nieprawidłowe działanie lub awarię sprzętu należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
10. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
11. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika komputera.

 


 

Regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych
zakupionych z dotacji celowej uczniom Szkoły Podstawowej nr 10
im. Izabeli Branickiej w Białymstoku

 

Regulamin do pobrania

   

 

 

  synergia logo  trzymaj formę

 

 agmar

 

Rozzpiewany Bialystok

 

wychowawca2

 

bateria

 

facebook_page_plugin