Szkoła Podstawowa nr 10

im. Izabeli Branickiej w Białymstoku

 

Regulamin biblioteki szkolnej obowiązujący

w okresie pandemii Covid-19

Biblioteka szkolna w okresie pandemii Covid- 19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN. Szczegółowe instrukcje korzystania ze zbiorów oraz procedury bezpieczeństwa są dostępne na stronie internetowej Biblioteki Narodowej.

 

Cele procedur bezpieczeństwa sanitarnego

1. Zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby Covid -19

2. Umożliwienie uczniom bezpiecznego dostępu do książek w postaci tradycyjnej.

 

Obowiązki czytelników

1. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

2. W pomieszczeniu biblioteki może przebywać tyko jeden czytelnik.

3. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego np. dezynfekować ręce lub założyć rękawiczki jednorazowe, a także maseczkę.

4. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych.

5. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.

6. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników podlegają 2- dniowej kwarantannie.

 

Obowiązki bibliotekarzy

1. Pracownicy biblioteki są zobowiązani do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych.

2. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników poddane są 2- dniowej kwarantannie w miejscu do tego przeznaczonym.

3. Pomieszczenia biblioteki i czytelni szkolnej są systematycznie wietrzone, a powierzchnie płaskie – przecierane środkiem dezynfekcyjnym.

4. Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia- pracownicy dezynfekują środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki i na zapleczu.

 

Działanie biblioteki

1. Biblioteka podejmuje inicjatywy skierowane do czytelników, które ułatwiają im dostęp do kultury, wiedzy i informacji.

2. Prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną.

3. Biblioteka realizuje e-usługi np. udzielanie porad bibliotecznych i czytelniczych on- line.

4. Nauczyciele bibliotekarze są w kontakcie z czytelnikami, proponują różne formy aktywności w formie konkursów, zabaw literackich.

5. Nauczyciele bibliotekarze współpracują z pozostałymi nauczycielami, wspomagając proces dydaktyczny.

6. Na stronie internetowej szkoły w zakładce biblioteka są umieszczane recenzje książek, linki do darmowych audiobooków i e- booków, listy polecanych książek , linki do ekranizacji lektur szkolnych, linki do instytucji kultury oferujących wirtualny dostęp do światowych muzeów, bibliotek cyfrowych, spektakli i słuchowisk.

 

Zasady funkcjonowania czytelni szkolnej

1. Przed wejściem do czytelni należy zdezynfekować ręce.

2. Przy jednym stoliku mogą siedzieć tylko 2 osoby na oznaczonych miejscach.

3. Czytelnia jest systematycznie wietrzona, a stoliki dezynfekowane.

4. Uczniowie przebywający w czytelni szkolnej mogą w sposób ograniczony do niezbędnego minimum korzystać z zasobów bibliotecznych.

  

 Regulamin wypożyczalni

 

1. Z wypożyczalni szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i ich rodzice, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły.
2. W wypożyczalni obowiązuje cisza.
3. Obowiązkiem czytelnika jest poszanowanie książek.
4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki, dodatkowo uczeń może wypożyczyć jedną lekturę .
5. Wypożyczone ksiązki należy zwrócić po upływie czterech tygodni.
6. Okres czytania może być przedłużony pod warunkiem zgłoszenia się czytelnika do nauczyciela bibliotekarza przed upływem terminu zwrotu.
7. Lektury należy czytać w pierwszej kolejności.
8. Książek wypożyczonych nie wolno odstępować innym osobom.
9. Książkę zniszczoną lub zagubioną czytelnik powinien odkupić (taką samą lub inną wskazaną prze nauczyciela bibliotekarza).
10. Uczniowie, którzy zmieniają szkołę lub kończą naukę w naszej szkole zobowiązani są do zwrotu wszystkich wypożyczonych książek przed zakończeniem roku szkolnego, natomiast pozostałym uczniom okres zwrotu zostaje wydłużony na okres ferii i wakacji.


 

Regulamin czytelni

 

1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń.
2. W czytelni obowiązuje cisza.
3. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów znajdujących się w bibliotece.
4. Z księgozbioru podręcznego i czasopism czytelnik może korzystać tylko na miejscu, nie można ich wynosić poza bibliotekę.
5. Obowiązkiem osób korzystających z czytelni jest poszanowanie książek i czasopism.
6. Przed opuszczeniem czytelni czasopisma należy odłożyć na wyznaczone miejsce, a czytane książki zwrócić nauczycielowi bibliotekarzowi.

 


 

Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

 

1. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać wszyscy uczniowie klas III – VIII, nauczyciele, rodzice oraz inni pracownicy szkoły.
2. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody dyżurującego nauczyciela bibliotekarza.
3. Przy danym komputerze może znajdować się maksymalnie 2 osoby.
4. Użytkownik ma możliwość korzystania z zasobów Internetu wyłącznie w celach edukacyjnych oraz multimedialnego oprogramowania dostępnego w bibliotece.
5. Zabrania się korzystania z własnych nośników (CD, DVD).
6. Zabrania się wgrywania gier, instalowania komunikatorów (gadu-gadu, skype, itp.), wysyłania sms-ów, konwersacji na czatach.
7. Użytkownik ma zakaz instalacji oprogramowania i zmian konfiguracji sprzętu.
8. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w Szkolnym Centrum Informacyjnym należy zachować ciszę.
9. Każde nieprawidłowe działanie lub awarię sprzętu należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
10. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
11. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika komputera.

 


 

Regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych
zakupionych z dotacji celowej uczniom Szkoły Podstawowej nr 10
im. Izabeli Branickiej w Białymstoku

 

Regulamin do pobrania

 

   

 

 

 

 

 

  synergia logo

 

  

certyfikat placówki rozwijającej talenty


logo-sportowe-taleny-pl-2.jpg

 

dyplom dla szkoły za zajęcie trzeciego miejsca w rankingu białostockich szkół podstawowych w 2021 rokuOdznaka_3.png

logotyp z napisem trzymaj formę

 

logotyp z napisem rozśpiewany Bialystok

 

plakat z napisem międzynarodowy projekt edukacyjny emocja

 

logotyp dostawców mleka i owoców do szkół agmar

 

 

logo z napisem wychowawca podwórkowy

 

logo promujące zbiórkę baterii

 

logotyp z napisem szkoła pamięta

 

 

 plakat  całodobowej infolinii dla dzieci i młodzieży

 

logo z napisem podwórko nivea

 

 

logo z napisem w tej szkole realizowany jest program sks

 

plakat świetliczaki na tropie kolorów świata

 

logotyp programu uczymy dzieci programować

 

facebook_page_plugin