Szkoła Podstawowa nr 10

im. Izabeli Branickiej w Białymstoku

budzet2021

 

ZAGŁOSUJ

na projekt SP nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku

„Bezpiecznie i zielono – w trosce o wszystkich”

numer ID projektu: O48

 

 

 

ABY TWÓJ GŁOS BYŁ WAŻNY ZAGŁOSUJ:

  • W FORMIE PAPIEROWEJ

ü  wypełnij tylko jedną kartę do głosowania w formie papierowej wpisując prawdziwe dane osoby głosującej,

ü  podpisz kartę,

ü  dołącz zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w głosowaniu (dotyczy osób małoletnich),

ü  wybierz maksymalnie 4 projekty spośród wszystkich zakwalifikowanych do głosowania (możesz wybrać projekty z dowolnej kategorii),

ü  przynieś wypełnioną kartę do SP 10.

LUB

  • W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

ü  wypełnij kartę do głosowania w formie elektronicznej wpisując prawdziwe dane osoby głosującej

Link do oddania głosu: https://bit.ly/34gdVcm

ü  podpisz kartę,

ü  dołącz zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w głosowaniu (dotyczy osób małoletnich),

ü  wybierz maksymalnie 4 projekty spośród wszystkich zakwalifikowanych do głosowania (możesz wybrać projekty z dowolnej kategorii),

ü  potwierdź głosowanie poprzez „kliknięcie” w link, który otrzymasz na podany przez siebie adres e-mail.

 

W głosowaniu mogą brać udział osoby zamieszkałe w Białymstoku.

Budżet Obywatelski SP10 1 Copy

 

   

 

 

  synergia logo dyplom

 

trzymaj formę

 

agmar

 

Rozzpiewany Bialystok

 

wychowawca2

 

bat2

 

SzkolapamietaLOGOTYP

 infolinia GOV 1

 

nivea

 

 

SKS tabliczka 1 Copy

facebook_page_plugin